SIPREC T – SPPA-E3000 Elektrostatik Ayrıştırıcı

Elektrostatik filtreler, pek çok farklı işlem sonucunda yararlı endüstriyel ve atık gazları temizliyor. Siemens, hem yeni tesisler hem de mevcut tesislerin verimliliğinin artırılması için elektrik enerjisi tedariki ve otomasyon konusunda eksiksiz bir ürün portföyü sunuyor.

Emisyonlara ilişkin yükümlülüklerin ve enerji maliyetlerinin giderek artması nedeniyle, elektrostatik filtrelere yönelik talep de sürekli artıyor. Hem tedarik sürecinin her noktasını kapsayacak hem de enerji tüketimini azaltacak çözümlere ihtiyaç duyuluyor.

Siemens, elektrostatik filtre operasyonlarında, özellikle de filtreler için elektrik enerjisi tedarikinde onlarca yıla dayanan deneyiminden sistemli bir şekilde yararlanıyor. Siemens bu alanda çeşitli öncü çalışmalar yapmaktadır.

 

  • SIPREC C (eski adıyla SIFUPIC F) tristör kontrol üniteli yüksek-gerilim enerji kaynağı SIPREC T, entegre bulanık mantık optimizasyonu ve tanı araçlarıyla yeni standartlar oluşturuyor.
  • IGBT teknolojisinin kullanıldığı yüksek-gerilim enerji kaynağı SIPREC I (eski adıyla PIC410F/PIC410F) sayesinde filtreleme verimliliğinin artmasıyla, filtre kurulum ya da değiştirme süreçlerinde maliyet tasarrufu sağlanabiliyor.
  • Mevcut tristör ünitelerinin işlevselliği, en yeni tristör kontrol teknolojilerinin kullanımıyla artıyor. Yükseltilebilir SIPREC kiti sayesinde, mevcut kontrol yaklaşımlarının entegrasyonunda minimum değiştirme süreleri ve daha fazla verimlilik sağlanıyor.
  • Siemens, yüksek-gerilim enerji kaynaklarının kurulum, işletmeye alınması ve servisi/optimizasyonu için kapsamlı hizmetler sunuyor. Filtrelemede artış ve enerji maliyetlerinde düşüş potansiyelini hesaplıyoruz. Ayrıca, mevcut filtre sistemlerini güçlendirmek/modernize etmek ve yeni sistemler kurmak için de kapsamlı çözümlerimiz bulunuyor.
  • SIPREC I inverter teknolojisi, filtrelemeyi tristör sistemlerine kıyasla artırıyor. Filtreleme potansiyeli önceden hesaplanıyor ve bir test ile doğrulanıyor.
  • Enerji tasarrufu, aynı zamanda işletme maliyetlerini ve CO2 emisyonlarını da düşürmek anlamına geliyor. SIPREC ODS uzman yazılımımız ile birlikte kullanılan filtre kontrol sistemlerimiz, filtre sistemlerinin enerji tüketimini optimize ediyor.